My řešíme GDPR ve 4 krocích

Určíme jakých dat se to týká

Jakým způsobem charakterizovat data chráněná v rámci GDPR?

Jak zajistit jednotný popis v rámci celé organizace?

Jak propojit business a IT pohled na věc?

1

Nalezneme, kde se data nacházejí a jak je s nimi nakládáno

Jak zjistit, kde se v prostředí s desítkami a stovkami různých aplikací a systémů nacházejí citlivá data, chráněná GDPR?

Když navíc k mnoha systémům chybí dokumentace nebo je zastaralá?

Jak se data pohybují v rámci organizace a kdo k nim přistupuje?

Jakou úroveň rizika z hlediska zabezpečení dat představují jednotlivá datová úložiště?

2

Identifikujeme jednotlivé zákazníky ze všech zákaznických dat

Jakým způsobem propojit všechny záznamy konkrétního zákazníka, které se nacházejí v různorodých systémech?

Jak konsolidovat souhlasy udělené zákazníkem pro oslovení v rámci marketingových aktivit?

Jak poskytovat zákazníkům informace o datech, které o nich uchováváme?

3

Zabezpečíme zákaznická data

Jakým způsobem identifikovat datové položky, které by měly být odstraněny?

Je nutné data opravdu smazat? Jak chránit citlivá data formou maskování dat?

4